Vyhledávání


Rada Etnologického ústavu AV ČR v. v. i.

 

Interní členové

Předseda: doc. Mgr. Daniela STAVĚLOVÁ, CSc.

Místopředsedkyně: Mgr. Jana NOSKOVÁ, Ph.D.


Členové: PhDr. Jiří WOITSCH, Ph.D.

               doc. PhDr. Lubomír TYLLNER, CSc.

               doc. PhDr. Zdeněk UHEREK, CSc.


Tajemník: PhDr. František BAHENSKÝ

 

Externí členové

PhDr. Daniel DRÁPALA, Ph.D.

prof. PaedDr. Bernard GARAJ, CSc.

doc. MgA. Tomáš PETRÁŇ, Ph.D.

doc. PhDr. Hana HLÔŠKOVÁ, CSc.

PhDr. Lenka HLÁVKOVÁ, Ph.D.

 

Z publikací Etnologického ústavu