Vyhledávání


 

Knihovna Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i., pracoviště Brno
 
Veveří 97, 602 00  BRNO

knihovník: Lenka Doležalová  
Mgr. Vendula Škrabalová (mateřská dovolená)
sekretariát: Mgr. Šárka Toncrová
úřední hodiny: pondělí 9-17
                    úterý 9-13
                    čtvrtek 9-17.
                    
tel.: 532 290 277, 737 406 760
e-mail: 
lene.dolezalova@gmail.com; stoncrova@email.cz
 
Knihovna brněnského pracoviště EÚ AV ČR čítá cca na 17 000 knihovních jednotek. Obsahuje též celkem 346 titulů časopisů, z toho v této době 52 docházejících. 
Od roku 1998 jsou veškeré přírůstky zpracovávány elektronicky a to nejdříve v systému BIBIS a nyní v systému ALEPH.


Elektronický katalog

 

Z publikací Etnologického ústavu