Vyhledávání


Analýza Státního integračního programu pro azylanty a vytvoření návrhu koncepčních a legislativních změn tohoto programu

 

2011 - 2012

  

Projekt se zabývá nejdůležitějším nástrojem pro integraci azylantů. Klade si za cíl harmonizovat potřeby a možnosti jednotlivých zainteresovaných subjektů v SIP a zefektivnit jejich činnost tak, aby co nejméně zatěžovala veřejné výdaje a přitom splňovala účel, kterému má sloužit. Navrhovaný postup zohledňuje aktivitu a iniciativnost všech zainteresovaných subjektů, včetně azylantů. Nevychází pouze ze statistických dat a právního řádu, ale snaží se kalkulovat s reálnou situací v terénu, s názory, postoji a zkušenostmi samotných aktérů a reálně vážit jejich možnosti, které je třeba měřit jejich dosavadními aktivitami a zkušenostmi.

Projekt je financován z Evropského uprchlického fondu.

 

Řešitel projektu: Zdeněk Uherek

 

Spolupracovníci: Veronika Beranská, Věra Honusková, Anežka Jiráková, Lenka Šolcová

 

Z publikací Etnologického ústavu