Vyhledávání


Analýza uživatelů a užívání městského veřejného prostoru v Praze

 

Cílem projektu je identifikovat hlavní skupiny užívající veřejný prostor v Praze, popsat jejich chování a na základě jehoanalýzy podat návrhy na zlepšení situace. Základní metodou sběru dat je pozorování vybraných veřejných prostor v Praze, anketa a focus group. Přejete-li si zobrazit závěrečný výstup klikněte zde.

 

Řešitel: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

 

Spolupracovníci: Mgr. Veronika Beranská, Mgr. Anežka Jiráková, Mgr. Blanka Kissová a Marie Hlavičková

Z publikací Etnologického ústavu