Vyhledávání


 

Identita a sociabilita migrantů z bývalého Sovětského svazu: následný výzkum řízených migrací s důrazem na druhou generaci
2008-2011
 
Projekt ze zabývá imigračními skupinami přesídlenými z území bývalého Sovětského svazu v letech 1991 - 2003 v rámci tzv. řízených migrací, jichž se zúčastnilo přibližně 3000 osob - větší část příslušníci českých komunit. Jejich transfer a první fáze adaptace byla studována v letech 1991 – 2001. V současné době jsou někteří příslušníci těchto migrací až 16 let na území České republiky a proto je na místě se ptát na úspěšnost jejich integrace. V rámci projektu je uskutečňován kombinovaný antropologický a sociálně psychologický výzkum. Jeho antropologická část se věnuje sociální integraci skupin do prostředí cílové země. Cílem psychologické části je lokalizovat zvláštnosti vývoje osobnostních a sociálně-etnických aspektů identity. Následně bude provedena komparace situace imigrantů těsně po přesídlení a nyní pomocí dotazníkových protokolů vypracovaných v 90. letech. Výsledky budou porovnány s výzkumy prováděnými u podobných typů migrací v Německu a Polsku a publikovány.
 
Řešitel: Zdeněk Uherek
Spolupracovníci: Veronika Beranská, Naďa Valášková,

 

Z publikací Etnologického ústavu