Vyhledávání


Integrace azylantů

2002

Výzkum byl zpracován pro úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky s cílem vytvoření přehledu integračních podmínek v ČR s důrazem na integraci v oblasti jazykové, pracovní a společenské. Základem analýzy bylo šetření realizované v českých pobytových a azylových střediscích mezi samotnými žadateli o azyl, zaměstnanci azylových středisek, úředníky Ministerstva vnitra a pracovníky nevládních organizací zabývajících se problematikou azylu.

Řešitel: Zdeněk Uherek

Z publikací Etnologického ústavu