Vyhledávání


Integrace azylantů a efektivita státního integračního programu

2005

Studie byla realizována na základě zakázky Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Zakládá se na rozsáhlém výzkumu, jehož cílem bylo ověření naplňování Státního integračního programu a jeho efektivity v praxi. Zpráva popisuje stávající stav a poukazuje na nedostatky v oblastech výuky českého jazyka, zajištění nabídky bydlení, pomoci při vstupu na trh práce a řešení situace zdravotně postižených azylantů.

 

Řešitel: Zdeněk Uherek

Spoluřešitelé: Renata Weinerová, Kateřina Bělohradská, Zuzana Korecká, Jan Černík, Jana Grohmannová, Tereza Hyánková

Z publikací Etnologického ústavu