Vyhledávání


Interface: imigranti a národní integrační strategie

2007-2008
 
Cílem tohoto mezinárodního projektu bylo shromáždit relevantní informace k integrativní funkci rodiny v procesu migrace a vytvořit základ pro srovnávací analýzu integračních strategií. Zvažována byla míra jakou jednotliví členové rodiny ovlivňují integrační proces rodiny jako celku, v jakém smyslu do něj vstupují individuální zkušenosti jedince ve sféře práce, domácnosti, školy a volného času. Základem pro analýzu byly záznamy biografických rozhovorů opakovaně provedených se členy rodin přistěhovalců žijících v České republice minimálně po dobu 5 let. V rámci těchto rozhovorů, zpočátku narativních později doplněných o otázky tazatele, byly zjišťovány zkušenosti rodiny s migrací a integrací v nové společnosti.

Řešitelé: Milada Horáková, Pavel Bareš - Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Spolupracovníci: Zdeněk Uherek, Tereza Pojarová, Zuzana Korecká - Oddělení etnických studií EU AV ČR
 

Z publikací Etnologického ústavu