Vyhledávání


Krajané ve světě

2004-2007

 

V rámci projektu byl důraz kladen jednak na sběr dat týkajících se vystěhovaleckých směrů z českých zemí a krajanských komunit ve světě a dále na problémy jednotlivých krajanských komunit z hlediska výrazných osobností krajanské diaspory. Vznikl tak ojedinělý soubor složený z nahraných rozhovorů o životním příběhu českých exilových pracovníků a dalších významných lidí českého původu žijících v cizině. Soubor je členěn podle zemí, obsahuje zvukové nahrávky (v digitální podobě, tj. od roku 2006, jsou přiloženy k výstupům z tohoto projektu, zbytek na magnetofonových záznamech je uložen v EÚ AVČ a v kopiích v Libri prohibiti v Praze). K těmto zvukovým záznamům jsou přiloženy přepisy (jednak v autentické podobě zvukové nahrávky a pak v úpravě s resumé k jednotlivým osobnostem). Soubor krajanských interview je doplněn fotodokumentacemi a videozáznamy. Vedle toho byla v terénu sebrána kolekce písemných pozůstalostí po krajanech, která je uložena v Libri prohibiti. V těchto ohledech projet navazuje na předchozí projekt nazvaný Exil sám o sobě.


Řešitel: Stanislav Brouček

Z publikací Etnologického ústavu