Vyhledávání


Money Lending to Socially Vulnerable Members of Roma Communities

2003-2004


Záměrem výzkumu bylo lépe pochopit praktiky, které používají obchodní společnosti zabývající se půjčováním peněz v České republice, a zjistit, jak půjčování peněz působí na romskou komunitu. Cílem projektu bylo vypracování studie, která by posloužila jako argument pro návrh případných změn v této oblasti. Rozhovory s romským obyvatelstvem byly zaznamenávány do dotazníků. Získaná data byla doplněna o informace poskytnuté pracovníky nevládních organizací a terénními pracovníky


Řešitel: Zdeněk Uherek
Spoluřešitelé: Pavla Boučková, Kateřina Plochová, Renata Weinerová

Z publikací Etnologického ústavu