Vyhledávání


PEACE-COM      
2004-2007


PEACE-COM je tříletý mezinárodní projekt podporovaný šestým rámcovým programem RTD Evropské komise. Jeho hlavním cílem je analýza příčin a vývoje lokálních evropských konfliktů, a dále navržení možností řešení těchto konfliktů. Pozornost je zaměřena na tyto oblasti: Severní Irsko, Baskicko, Kypr, vlámsko-valónský konflikt, problematiku středoevropských Romů v Maďarsku, České republice a na Slovensku, Ruskou menšinu v Estonsku, Korsiku, Kosovo, Sandžak a Vojvodinu. Smluvním partnerem pro Etnologický ústav je Sociologický ústav Maďarské akademie věd.

Koordinátor pro výzkumy v ČR: Zdeněk Uherek
Spolupracovníci: Tereza Pojarová, Zuzana Korecká

Z publikací Etnologického ústavu