Vyhledávání


 

Politika zaměstnanosti ve vztahu k Romům  
2008
 
V rámci řešení projektu byla ve 12ti českých a moravských lokalitách (Ústí nad Labem, mikroregion Tolštejnsko, Most, Cheb, Roudnice nad Labem, Broumov, mikroregion Jesenicko, Brno, Přerov, Břeclav, Holešov, Slezská Ostrava) se silnou koncentrací sociálně vyloučených skupin nasbírána kvalitativní a kvantitativní data, která se stala výchozím materiálem pro zpracování souhrnné zprávy v oblasti zaměstnanosti Romů za strany Světové banky.
V rámci realizace projektu provedli pracovníci Etnologického ústavu se zastupiteli místních samospráv, pedagogickými a sociálními pracovníky, pracovníky neziskových organizací a zaměstnanci úřadů práce kvalitativní průzkum formou expertních rozhovorů k tématice zaměstnávání Romů a jejich kvalifikačních předpokladů. Dále byla data získávána prostřednictvím diskusních skupin s romskými zaměstnanými a nezaměstnanými. Základem kvantitativního průzkumu bylo dotazníkové šetření mezi více jak 1 000 respondenty, v jehož rámci byly zjišťovány informace týkající se zaměstnanosti respondentů, zkušeností s nezaměstnaností, sociální podpory, zadluženosti, domácnosti a rodiny, vzdělání a předpokladů uplatnění na trhu práce. Součástí dotazníkového šetření byl i test funkční gramotnosti, jehož cílem bylo zjištění obecných schopností porozumění informacím a jejich využívání v každodenních situacích, a dále ověření kvalifikačních předpokladů potřebných při hledání zaměstnání.

 

 

Z publikací Etnologického ústavu