Vyhledávání


Průzkum potřeb v sociálně vyloučených lokalitách Královéhradeckého kraje      
říjen 2009 - únor 2010

Veřejná zakázka je realizována v rámci individuálního projektu Královéhradeckého kraje "Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji", a jeho dílčí aktivity "Tvorba strategie integrace vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji pro období 2011-2016"
Cílem průzkumu je identifikace aktuálních a dlouhodobých potřeb osob žijících v sociálním vyloučení, nebo osob sociálním vyloučením ohrožených, zjištění nabídky institucionalizované pomoci a její využití ze strany cílové skupiny, a v neposlední řadě také určení bariér přístupu k nabízené pomoci.
Výsledky průzkumu poslouží při tvorbě Strategie integrace vyloučených lokalit a podpoří účelnost a zacílení terénní sociální práce.
Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Z publikací Etnologického ústavu