Vyhledávání


Romská migrace ve střední Evropě: trendy

2000-2001

Projekt se zabývá problematikou romské migrace do České republiky, především otázkou motivace k výběru České republiky jako cílové země a očekávání migrantů od přesídlení. Součástí je také zmapování migrační situace Romů ve státech střední a východní Evropy a vytvoření prognózy dalšího vývoje romské migrace do České republiky v souvislosti se vstupem do EU.

Řešitelé: Zdeněk Uherek, Renata Weinerová

 

Z publikací Etnologického ústavu