Vyhledávání


SUS.DIV: a Network of Excellence on Sustainable Development in a Diverse World      
2005-2010
 

SUS.DIV je pětiletý projekt zaměřený na vztah kulturní diversity a trvale udržitelného rozvoje. Cílem projektu je propojit poznatky různých vědních oborů z různých zemí a poskytnout takto společnosti nástroj k zapojení fenoménu kulturní diversity coby klíčového elementu nové strategie trvale udržitelného rozvoje. Etnologický ústav do projektu přispívá výzkumem cizinců na území ČR a romských migrací.

Řešitel: Zdeněk Uherek
Spolupracovníci: Renata Weinerová, Zuzana Korecká, Tereza Pojarová, Lenka Šolcová, Magdalena Rychlíková, Veronika Beranská.

Z publikací Etnologického ústavu