Vyhledávání


Žadatelky o azyl a obchod s lidmi

2002


Výzkum byl realizován na základě zadání úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Studie podává přehled základních charakteristických rysů obchodu se ženami migrantkami, zaměřuje se na mezinárodní institucionální kontext obchodování s lidmi a předkládá výsledky šetření provedeného mezi zaměstnanci humanitárních středisek, nevládních organizací a zástupci zahraničních vládních institucí.


Řešitelé: Zdeněk Uherek, Klára Skřivánková, Renata Weinerová


Spolupracovníci: Kateřina Plochová, Bronislava Cesnaková

Z publikací Etnologického ústavu