Vyhledávání


Aktuální projekty řešené Etnologickým ústavem AV ČR, v. v. i.

Strategie AV21 - Paměť v digitálním věku pro rok 2017 projekt Digitalizace Zpravodajů KSVI 2017

Grantový projekt NAKI II , poskytovatel Ministerstvo kultury ČR Název projektu: INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities

 

Lidová kultura - Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska (elektronická verze)

Databáze Kramářských a starých tisků Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. 

Etnofolk - Folk Culture Heritage

Portál ETNOFOLK je unikátním zdrojem informací o lidové kultuře ve střední Evropě, její ochraně a možnostech využití ve vzdělávání, turistickém ruchu i dalších oblastech, vytvářeným předními odborníky na etnologii a etnografii z České republiky, Maďarska, Slovinska a Slovenska. Přináší jak dosud nezveřejněné dokumenty, obrázky a videa z odborných archivů, které naleznete v sekci Znalostní báze, tak i informace o současném dění na poli ochrany a rozvoje bohaté lidové kultury středoevropského regionu.

Social and Cultural Change in Contemporary Central Europe (International Visegrad Fund Standard Grant)

Analýza uživatelů a užívání městského veřejného prostoru hl. m. Prahy

Zpravodaj KSVI

Z publikací Etnologického ústavu