Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES

PhDr. Karel ALTMAN, CSc. (* 1960)

tel.: (+420) 532 290 271
e-mail: karel.altman@iach.cz


Vzdělání / Education

 • Mgr. – 1984 – Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [dnes Masarykova univerzita], Brno (historie, čeština) / Faculty of Arts, Jan Evangelista Purkyně University [nowadays Masaryk University], Brno (history and Czech language)
 • PhDr. – 1986 – Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [dnes Masarykova univerzita], Brno (historie) / Faculty of Arts, Jan Evangelista Purkyně University [nowadays Masaryk University], Brno (history)
 • CSc. – 1996 – Etnologický ústav Akademie věd České republiky / Institute of Ethnology, Academy of Sciences of the Czech Republic
 • doktorská práce Způsoby sdružování obyvatel Brna / doctoral thesis Ways of Association of Inhabitants of Brno

Oblasti zájmu / Research interests

 • urbánní etnologie, historie národopisu, komunikace a socializace, každodennost / urban ethnology, history of ethnology, communication and socialization, everyday life

Přednášky – současná pedagogická činnost / Lectures

 • Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity / Institute of European Ethnology, Faculty of Arts, Masaryk University Brno

Grantové projekty / Research grants

 • Mezi státním plánem a badatelskou svobodou. Etnografie a folkloristika v českých zemích v kontextu vývoje kultury a společnosti v letech 1945–1989/ Between State Plan and Research Freedom. Ethnography and Folklore Studies in Czechia in the Context of Development of Culture and Society in 1945–1989 (GA ČR 15-03754S) – člen řešitelského týmu/ member of the project team
 • Podíl národopisu na rozvoji české národní společnosti na Moravě (do roku 1918) / Part of Ethnology in the Development of Czech National Society in Moravia (up to 1918) (GA AV ČR A8058101, 2001–2003) – řešitel / leader
 • Kultura dnešních dětí a mládeže se zvláštním zřetelem k folklorním projevům / Culture of Children and Teenagers of Today – with a Special Regard to Folklore Appearances (GA AV ČR A0058604, 1996–1998) – člen řešitelského týmu / member of the project team
 • Češi v Bosně a Hercegovině: Tuzla, Zenica, Sarajevo / Czechs in Bosnia and Herzegovina: Tuzla, Zenica, Sarajevo (GA AV ČR 58 601, 1996–1998) – člen řešitelského týmu / member of the project team

Členství v odborných společnostech / Membership

 • Česká národopisná společnost / Czech Ethnological Society


Publikace v databázi ASEP

 

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE / SELECTED BIBLIOGRAPHY

Monografie / Monographs

 • ALTMAN, Karel.: Praha u piva. Praha: Vyšehrad, 2015.
 • ALTMAN, Karel – FILIP, Vladimír: Brno. Zájezdní hostince a hotely / Brünn. Gasthäuser und Hotels. Brno: Nakladatelství Josef Filip 1938, 2012.
 • ALTMAN, Karel – FILIP, Vladimír – KUDĚLKOVÁ, Lenka: Zmizelý svět brněnských kaváren / Verschwundene Welt der brünner Cafés. Brno: Nakladatelství Josef Filip 1938, 2008.
 • ALTMAN, Karel: Zlatá doba štamgastů pražských hospod. Brno: Host, 2003.
 • ALTMAN, Karel: Besední dům v Brně. Brno: Nadace kulturní historie, 1995.
 • ALTMAN, Karel: Krčemné Brno. O hostincích, kavárnách a hotelech, ale taky o hospodách, pivnicích a putykách v moravské metropoli. Brno: Doplněk, 1993.

Editorství / Edited volumes

 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – ALTMAN, Karel (eds.): Děti v Brně. Kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem. Brno: Doplněk, 2015.
 • ALTMAN, Karel – DUREC, Ivo (eds.): Kniha o Rajhradě. Rajhrad: Město Rajhrad, 2014.
 • ALTMAN, Karel – POSPÍŠILOVÁ, Jana (eds.): Leute in der Großstadt. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 1996.
 • SIROVÁTKA, Oldřich a kol.: Město pod Špilberkem. Eds. Karel Altman, Alexandra Navrátilová a Jana Pospíšilová. Brno: Doplněk, 1993.

Učební texty / Handbooks

 • ALTMAN, Karel: Periodický tisk jako zdroj etnologického poznání. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2014.
 • ALTMAN, Karel: Úvod do studia dějin národopisu na Moravě. Brno: Masarykova univerzita, 2013.

Bibliografie / Bibliographies

 • ALTMAN, Karel: Podíl národopisu na rozvoji české národní společnosti na Moravě (do roku 1918). Výběrová bibliografie. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2005.

Kapitoly v monografiích / Chapters in monographs

 • ALTMAN, Karel: Antonín Václavík a jeho škola. In: Woitsch, Jiří – Jůnová Macková, Adéla a kolektiv: Etnologie v zúženém prostoru. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., 2016, s. 93–105.
 • ALTMAN, Karel: Boj o české dítě v Brně. Ke specifikům interetnických vztahů v moravské metropoli na přelomu 19. a 20. století. In: Pospíšilová, Jana – Altman, Karel (eds.): Děti v Brně. Kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem. Brno: Doplněk, 2015, s. 77–97.
 • ALTMAN, Karel – POSPÍŠILOVÁ, Jana: Počátky českého školství a prázdninová výměna dětí. In: Pospíšilová, Jana – Altman, Karel (eds.): Děti v Brně. Kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem. Brno: Doplněk, 2015, s. 65–75.
 • ALTMAN, Karel: Městečko Rajhrad v letech 1848–1918. Spolkový a společenský život. In: Altman, Karel – Durec, Ivo (eds.): Kniha o Rajhradě. Rajhrad: Město Rajhrad, 2014, s. 197–230.
 • ALTMAN, Karel: Městečko Rajhrad v letech 1918–1945. Spolkový a společenský život. In: Altman, Karel – Durec, Ivo (eds.): Kniha o Rajhradě. Rajhrad: Město Rajhrad, 2014, s. 275–312.
 • ALTMAN, Karel – DUREC, Ivo: Rajhrad v letech 1989–2014. In: Altman, Karel – Durec, Ivo (eds.): Kniha o Rajhradě. Rajhrad: Město Rajhrad, 2014, s. 357–380.
 • ALTMAN, Karel: Zíbrtova četba o pivě vážná i čtveračivá. In: Zíbrt, Čeněk: Z dějin piva. Praha: Vyšehrad, 2013, s. 271–279.
 • ALTMAN, Karel: Líšeňky očima bratří Mrštíků. In: Krafl, Pavel a kolektiv: Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme. Památky, místopis a vybrané osobnosti Líšně z pohledu historických, jazykovědných a přírodovědných disciplin. Brno-Líšeň: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň, 2009, s. 191–203. (Druhé, doplněné vydání Brno-Líšeň 2011, s. 191–203.)
 • ALTMAN, Karel: Spolky a sdružení v Kralicích nad Oslavou. In: Mitáček, Jiří a kol.: Kralice nad Oslavou. Kralice nad Oslavou: Obec Kralice nad Oslavou, 2010, s. 379–420.
 • ALTMAN, Karel: Kralice – výspa turismu a trampingu. In: Mitáček, Jiří a kol.: Kralice nad Oslavou. Kralice nad Oslavou: Obec Kralice nad Oslavou, 2010, s. 433–450.
 • ALTMAN, Karel: Hostince. In: Ondráčková, Milada – Stalmach, Ladislav: Vír v údolí Svratky. Vír: Obec Vír, 2008, s. 176.
 • ALTMAN, Karel: Spolkový život ve Víru. In: Ondráčková, Milada – Stalmach, Ladislav: Vír v údolí Svratky. Vír: Obec Vír, 2008, s. 187–188.
 • ALTMAN, Karel: Sranda bela nad celé Komín aneb o hostincích a hospodách. In: Jan, Libor a kol.: Komín v historii 1240–2006. Brno-Komín: Městská část Brno-Komín, 2006, s. 421–426.
 • ALTMAN, Karel: Moutnice 1848–1918. In: Altman, Karel et al.: Moutnice. 700 let od první zmínky. Moutnice: Obecní úřad v Moutnicích, 1998, s. 39–61.
 • ALTMAN, Karel: „Udobřeme se!“ aneb o místních hostincích a zábavách. In: Pospíšilová, Jana (ed.): Sulkovec-Polom. Z minulosti horáckých vesnic na moravsko-českém pomezí. Brno: Obecní úřad Sulkovec-Polom; Etnologický ústav AV ČR, 1999, s. 57–71.
 • ALTMAN, Karel: Sbory dobrovolných hasičů a jiné spolky. In: Pospíšilová, Jana (ed.): Sulkovec-Polom. Z minulosti horáckých vesnic na moravsko-českém pomezí. Brno: Obecní úřad Sulkovec-Polom; Etnologický ústav AV ČR, 1999, s. 51–55.
 • ALTMAN, Karel – POSPÍŠILOVÁ, Jana: O lidech a kraji. In: Pospíšilová, Jana (ed.): Sulkovec-Polom. Z minulosti horáckých vesnic na moravsko-českém pomezí. Brno: Obecní úřad Sulkovec-Polom; Etnologický ústav AV ČR, 1999, s. 9–13.

Studie a články / Studies and articles

 • ALTMAN, Karel: K problematice zahrádkaření a zahrádkových kolonií v českých zemích (se zvláštním zřetelem k Brnu). Folia ethnographica 51 (2017), č. 1, s. 3–19.
 • ALTMAN, Karel: Univerzitní archivy jako zdroje poznání dějin etnologie. (Na příkladu Archivu Masarykovy univerzity v Brně). Národopisný věstník 34/76 (2017), č. 1, s. 77–103.
 • ALTMAN, Karel: Antonín Václavík – kolaborant? (K rozvoji českého národopisu v době tzv. protektorátu a jeho poválečným důsledkům). Národopisný věstník 33/75 (2016), č. 2, s. 120–132.
 • ALTMAN, Karel: Muzeum jako místo záchrany místní, regionální i národní identity. In: Tichá, Jana (ed.): Muzeum a identita. Etnologické pohledy. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum, 2016, s. 20–25.
 • ALTMAN, Karel: „Politika 4. cenové skupiny“. K problematice současných politických klišé a stereotypů. Studia etnologiczne i antropologiczne 16 (2016), s. 70–84. 
 • ALTMAN, Karel: Příspěvek k dějinám české montánní etnografie jako národopisné subdisciplíny. Folia ethnographica 50 (2016), č. 1, s. 5–22.
 • ALTMAN, Karel: V hospodě za světové války. Národopisný věstník 33/75 (2016), č. 2, s. 31–45.
 • ALTMAN, Karel: Několik poznámek k masopustní slavnosti Bakchus v českých zemích. Folia ethnographica 49 (2015), č. 1, s. 63–73.
 • ALTMAN, Karel: Regiony subkultury trampingowców w Czieskiej Republice. In: Brzeziňska, Anna Weronika – Schmidt, Jacek (eds.): Regiony i regionalizmy w Europie. Wrocław: Polskie towaryszstwo ludoznawsze; Uniwersytet wrocławskij, 2014, s. 217–226.
 • ALTMAN, Karel: Hudba a zpěv jako činitelé integrace trampského hnutí. Folia ethnographica 48 (2014), č. 2, s. 31–46.
 • ALTMAN, Karel: Specifika trampingu na jižním Valašsku. In: Urbanová, Svatava – Dokoupil, Lumír – Ivánek, Jakub – Kadlec, Petr (eds.): Valašsko, historie a kultura. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity; Valašské muzeum v přírodě, 2014, s. 205–210.
 • ALTMAN, Karel – KŘÍŽOVÁ, Alena: Odraz česko-polských vztahů v české karikatuře. In: Rusek, Halina – Drożdż, Anna (eds.): Polski i czeski humor zaangażowany – dowcip, anekdota i karikatura politiczna. Cieszyn – Katowice – Brno: Uniwersytet Śląski w Katowiciach, 2013, s. 83–93.
 • ALTMAN, Karel: Sociální a společenské aspekty hostinského prostoru. Folia ethnographica 47 (2013), č. 2, s. 139–152.
 • ALTMAN, Karel: Současné etnologické bádání o trampské subkultuře. Národopisný věstník 30/72 (2013), s. 20–25.
 • ALTMAN, Karel: Cyrilometodějské milénium a česko-německé vztahy v Brně. Národopisná revue 23 (2013), s. 93–98.
 • ALTMAN, Karel: Hostinské podniky všední i sváteční. Folia ethnographica 46 (2012), s. 17–30.
 • ALTMAN, Karel: Mezi Polenkou a Stopkou. (Úloha hostinských zařízení v životě českého korza v Brně.) Forum Brunense (2011), s. 87–104.
 • ALTMAN, Karel: Krčemný folklorismus a historismus. Folia ethnographica 45 (2011), s. 17–30.
 • ALTMAN, Karel: Novináři kvasící i hodující. In: Hošťálek, Antonín: Novinářem v Brně. Brno: Moravskoslezský kruh, 2011, s. 23–34.
 • ALTMAN, Karel: Středisko upřímných českých lidí. Forum Brunense (2010), s. 23–38.
 • ALTMAN, Karel: Hospoda coby druhý domov. Folia ethnographica 44 (2010), s. 15–28.
 • ALTMAN, Karel: Ethnic Stereotypes in Nineteenth-Century Czech Caricature. In: Demski, Dagnosław – Baraniecka-Olszewska, Kamila (eds.): Images of the Other in Ethnic Caricatures of Central and Eastern Europe. Warsaw: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2010, s. 234–249.
 • ALTMAN, Karel: Kostel – nebo hospoda? Folia ethnographica 43 (2009), s. 41–51.
 • ALTMAN, Karel: Výhradně pro pány tvorstva? Národopisný věstník 26/68 (2009), č. 2, s. 36–52.
 • ALTMAN, Karel: Brněnské kavárny za císaře pána. In: Historica Pragensia. Historický sborník Muzea hlavního města Prahy. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2009, s. 55–70.
 • ALTMAN, Karel: Nad dopisy Mořice Remeše Čeňku Zíbrtovi z dvacátých let minulého století. Folia ethnographica 42 (2008), s. 179–184.
 • ALTMAN, Karel: Jour fix ve Čtenářském spolku. Forum Brunense (2008), s. 125–136.
 • ALTMAN, Karel – POSPÍŠILOVÁ, Jana: Posměšky a přezdívky jako součást komunikace dětí a mládeže. Etnologické rozpravy 17 (2010), č. 1–2, s. 108–116.
 • ALTMAN, Karel: Die Reaktionen auf das „Kronprinzenwerk“ in der tschechischen Gesellschaft und in der mährischen Volkskunde. In: Fikfak, Jurij – Johler, Reinhard (eds.): Ethnographie in Serie. Zu Produktion und Rezeption der „österreichisch-ungarischen Monarchie in Wort und Bild“. Wien: Verlag des Instituts für Europäische Ethnologie, 2008, s. 95–103.
 • ALTMAN, Karel: Zwyczaje i obyczaje piwoszy czeskich. Problematyka sposobu integrowania się w lokalach gastronomicznych na ziemiach czeskich od XIX wieku do współczesności. In: Sztuka źycia, zasady dobrego zachowania, etykieta o zmienności obyczaju w kulturze. Opole: Uniwersytet Opolski, 2008, s. 179–185.
 • ALTMAN, Karel: Alkoholismus v mrštíkovské kronice Rok na vsi. Jižní Morava 44 (2008), s. 69–87.
 • ALTMAN, Karel: Zdroje poznatků o životě a národopisném díle bratří Mrštíků. Národopisná revue 17 (2007), s. 132–138.
 • ALTMAN, Karel: K problematice ženské obsluhy v českých zemích v 19. a první polovině 20. století. Folia ethnographica 41 (2007), s. 25–44.
 • ALTMAN, Karel: Líšeňská legenda. Jižní Morava 43 (2007), s. 103–116.
 • ALTMAN, Karel: Hostinský – Příklad Josefa a Ladislava Orátorů. In: Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Malíř, Jiří – Vykoupil, Libor (eds.): Člověk na Moravě první poloviny 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, s. 274–286.
 • ALTMAN, Karel: Líšeňská legenda. Jižní Morava 43 (2007), s. 103–116.
 • ALTMAN, Karel: Svatby v hospodě (K problematice využívání hostinských zařízení při svatebním obřadu). Folia ethnographica 40 (2006), s. 119–133.
 • ALTMAN, Karel: Sedmá velmoc a jihomoravské hospody (Denní tisk jako pramen ke studiu dějin a každodenního života hostinských podniků na jižní Moravě od poloviny 19. století). Jižní Morava 42 (2006), s. 157–172.
 • ALTMAN, Karel: Odraz národnostního vývoje Brna v činnosti typografických spolků. Národopisná revue 16 (2006), s. 144–152.
 • ALTMAN, Karel: Turismus a české národní hnutí na Moravě. In: Tradičná kultúra, turismus a rozvoj regiónov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2006, s. 63–70.
 • ALTMAN, Karel: František Bartoš, občan šťouralovský. In: František Bartoš – jazykovědec, pedagog, etnograf. Acta musealia, suplementa 2006/1, s. 116–121.
 • ALTMAN, Karel: Urbánně etnologická bádání na brněnském pracovišti EÚ AV ČR od 70. let 20. století. In: Pospíšilová, Jana – Nosková, Jana (eds.): Od lidové písně k evropské etnologii. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2006, s. 177–180.
 • ALTMAN, Karel: Středověké kořeny štamgastenství. In: Křížová, Alena – Válka, Miroslav (eds.): Středověké a novověké zdroje tradiční kultury. Brno: Ústav evropské etnologie, 2006, s. 85–96.
 • ALTMAN, Karel: Podíl krajinských výstavek na rozvoji českého národopisu na Moravě. In: Současný folklorismus a prezentace folkloru. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2006, s. 23–26.
 • ALTMAN, Karel: Kuřimské hospody očima Arnošta Vermouzka. Jižní Morava 41 (2005), s. 109–124.
 • ALTMAN, Karel: Štamgastenské sklenice a poháry. Folia ethnographica 39 (2005), s. 71–83.
 • ALTMAN, Karel: Česká etnografie a folkloristika na Moravě: od průkopníků k národopisnému hnutí (1800–1918). In: Tyllner, Lubomír – Uherek, Zdeněk (eds.): Kultura – společnost – tradice I. Soubor statí z etnologie, folkloristiky a sociokulturní antropologie. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2005, s. 183–206.
 • ALTMAN, Karel: Útrapy Josefa Čižmáře, regionálního badatele. Národopisný věstník 22/64 (2005), s. 96–102.
 • ALTMAN, Karel: Hostinská zařízení jako místa komunikace a vyprávění. In: Pospíšilová, Jana – Krekovičová, Eva (eds.): Od pohádky k fámě. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2005, s. 84–98.
 • ALTMAN, Karel: Lucie Bakešová důvěrně Čeňku Zíbrtovi. (Glosy k národopisnému hnutí na jižní Moravě v devadesátých letech 19. století.) Jižní Morava 40 (2004), s. 161–174.
 • ALTMAN, Karel: „Po půdách, komorách i mlatech“ aneb „k čemu ty staré hříchy a komedie?“ (Z terénních zkušeností průkopníků českého národopisu na Moravě v 19. a v první polovině 20. století). Folia ethnographica 38 (2004), s. 7–24.
 • ALTMAN, Karel: Jedlíci i labužníci. K problematice krčemného stravování na přelomu 19. století. Národopisná revue 14 (2004), s. 212–218.
 • ALTMAN, Karel: František Sušil a český národopis na Moravě. In: Frolcová, Věra (ed.): František Sušil (1804–1868). Odkaz a inspirace. Praha: Etnologický ústav AV ČR, pracoviště Brno; Rousínov: Město Rousínov, 2004, s. 29–38.
 • ALTMAN, Karel: Hostinský – Příklad Jaroslava Stopky. In: Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Malíř, Jiří (eds.): Člověk na Moravě 19. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, s. 236–249.
 • ALTMAN, Karel: České spolky na Moravě a lidová kultura. Národopisná revue 13 (2003), s. 123–127.
 • ALTMAN, Karel: Pozoruhodný dokument národopisného hnutí na jižní Moravě z devadesátých let 19. století. Jižní Morava 39 (2003), s. 181–190.
 • ALTMAN, Karel: Zíbrtův „Český lid“ a moravští národopisci. Český lid 90 (2003), s. 173–183.
 • ALTMAN, Karel: …jak někteří trampují. In: Pospíšilová, Jana (ed.): Rajče na útěku. Kapitoly o kultuře a folkloru dnešních dětí a mládeže s ukázkami. Brno: Doplněk a Etnologický ústav AV ČR, 2003, s. 255–285.
 • ALTMAN, Karel: Václav Kosmák a moravský národopis. In: Drápala, Daniel (ed.): Aktivity duchovních na poli vědy a kultury. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2003, s. 83–88.
 • ALTMAN, Karel: Čeněk Zíbrt a moravský národopis. Národopisný věstník 19/61 (2002), s. 29–40.
 • ALTMAN, Karel – DUREC, Ivo: Založení a počátky působení Tělocvičné jednoty Sokol v Ivančicích. Jižní Morava 37 (2001), s. 125–136.
 • ALTMAN, Karel: Žebráci jako objekt národopisného bádání. Národopisná revue 11 (2001), s. 142–145.
 • ALTMAN, Karel: Opomíjené dílo s národopisnou tematikou Moravy a Slezska. (K etnologickým kapitolám moravsko-slezského svazku díla Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild). Český lid 88 (2001), s. 369–376.
 • ALTMAN, Karel: Z otce na syna. K problematice rozvoje hostinských živností v českých zemích v 19. a první polovině 20. století. Folia ethnographica 34–35 (2000/2001), s. 13–25.
 • ALTMAN, Karel: Pouliční nápisy v procesu přeměn multilingvního města. In: Uherek, Zdeněk (ed.): Slova města. Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách; Etnologický ústav AV ČR 2000, s. 171–184.
 • ALTMAN, Karel: Trampové a moc. (K problematice postavení trampského hnutí ve společnosti od počátku 20. let do současnosti). Český lid 87 (2000), s. 223–238.
 • ALTMAN, Karel: K výzkumu způsobů sdružování obyvatel Brna. Národopisná revue 10 (2000), s. 74–78.
 • ALTMAN, Karel: Trampské hospody na západní Moravě. Západní Morava 3 (1999), s. 69–78.
 • ALTMAN, Karel: Národnostní diferenciace brněnské společnosti v procesu industrializace. In: Salner, Peter – Beňušková, Zuzana (eds.): Diferenciácia mestského společenstva v každodennom živote. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1999, s. 18–27.
 • ALTMAN, Karel – DUREC, Ivo: Úloha Sboru dobrovolných hasičů v každodenním životě obyvatel Moutnic a Rozařína. Jižní Morava 2 (1998), s. 113–124.
 • ALTMAN, Karel: Inn as a Place of Meeting and Communication of Czech Inhabitants of Brno. In: Ecology and Folklore III. Češi v cizině 11. Prague: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998, s. 7–11.
 • ALTMAN, Karel: „Jako v hnízdě, v němž ptáčata se k sobě tisknou…“ (Hostinec a české národní hnutí v Brně.) In: Novotný, Vladimír (ed.): Hospody a pivo v české společnosti. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1997, s. 182–188.
 • ALTMAN, Karel: Zur Rolle informeller Vereinigungen im Leben der tschechischen Gesellschaft in Brünn an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. In: Pospíšilová, Jana (ed.): Das Leben und die Kultur der ethnischen Minderheit und kleiner Sozialgruppen. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1996, s. 83–89.
 • ALTMAN, Karel: Veränderungen in Formen des Zusammenkommens der Brünner Bewohner im Laufe der industrialen und nationalen Entwicklung. In: Salner, Peter – Beňušková, Zuzana (eds.): Stabilität und Wandel in der Großstadt. Bratislava: Společnost přátel a odborníků Muzea romské kultury; Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR; Ústav lidové kultury a Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut, 1995, s. 45–50.
 • ALTMAN, Karel: Podíl působení hostinců na rozvoj české národní společnosti v Brně od poloviny 19. století. Český lid 81 (1994), s. 295–304.
 • ALTMAN, Karel: Koexistenz und Konflikte der tschechischen und deutschen Typographen in Brünn. In: Salner, Peter (ed.): Ethnokulturelle Prozesse in Gross-Städten Mitteleuropas. Bratislava: Národopisný ústav SAV, 1992, s. 136–141.
 • ALTMAN, Karel: Stolové společnosti jako činitel integrace Českého čtenářského spolku v Brně. Slovenský národopis 39 (1991), s. 322–327.
 • ALTMAN, Karel: Úloha různých formálních i neformálních sdružení v sociálním, hospodářském a kulturním vývoji Brna od roku 1860. In: Toncrová, Marta (ed.): Národopisné studie o Brně. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1990, s. 94–109.
 • ALTMAN, Karel: Podíl Českého čtenářského spolku na utváření společenského života v Brně od 60. let 19. století. Český lid 75 (1988), s. 179–183.

 

Z publikací Etnologického ústavu