Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES

 

Mgr. Klára CÍSARÍKOVÁ (* 1982)

 

tel.: (+420) 532 290 277, (+420) 734227540
e-mail: klara.cisarikova@seznam.cz

Vzdělání / Education

 • Mgr. – 2007 – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (etnologie, český jazyk a literatura) / Faculty of Arts, Masaryk University, Brno (ethnology, Czech language and literature)
 • magisterská práce Osobnost Zdeňka Kašpara v kontextu folklorního hnutí na Valašsku po roce 1945 / magister thesis Character of Zdeněk Kašpar in the context of folklore movement on Wallachia after the year 1945

Oblasti zájmu / Research interests

 • hudební folkloristika, folklorismus, edice lidových písní, etnokulturní tradice / musical folkloristics, folklorism, folk song editions, ethnocultural traditions

Členství v odborných společnostech / Membership

 • Česká národopisná společnost / Czech Ethnological Society

Publikace v databázi ASEP

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE / SELECTED BIBLIOGRAPHY

Monografie / Monographs

 • CÍSARÍKOVÁ, Klára – MARADA, Rostislav (eds.): Písně ze Svatobořic-Mistřína. Brno – Svatobořice-Mistřín: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno ve spolupráci s Mužským sborem Svatobořice-Mistřín, 2011.
 • Bimková, Milada: Lidové tance z kyjovského Dolňácka. Ed. Klára Císaríková. Kyjov: Město Kyjov – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i, 2008.
 • KAŠPAROVÁ, Klára (ed.): Zahraj ně, hudečku. Valašské tance z rukopisných sběrů Zdeňka Kašpara. Vsetín: Občanské sdružení Jasénka 2006.
 • Bibliografie / Bibliographies
 • CÍSARÍKOVÁ, Klára – HOLÝ, Dušan: Lidová hudba. Výběrová bibliografie. Brno: Ústav evropské etnologie FF MU, 2008.
 • KAŠPAROVÁ, Klára – UHLÍKOVÁ, Lucie: Doplněk k personální bibliografii Zdenky Jelínkové. In: Ohlédnutí za půlstoletím české etnochoreologie: Pocta Zdence Jelínkové. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2005, s. 46–57.

Kapitoly v monografiích / Chapters in monographs

 • CÍSARÍKOVÁ, Klára: Lidová hudba a tanec na Rusavě. In: Fišer, Zdeňěk: Rusava a Daniel Sloboda. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost Brno, 2011, s. 113–126.

Studie a články / Studies and articles

 • CÍSARÍKOVÁ, Klára – MAŇAS, Vladimír: Poklad nejpřednější. Rukopisné pojednání z roku 1695 jako odraz dobové náboženské literatury i lokálního kultu Panny Marie v městě Příboře. Vlastivědný věstník moravský 60 (2008), č. 2, s. 191–203.
 • CÍSARÍKOVÁ, Klára – MAŇAS, Vladimír: Panna Marie Příborská. Studie k lokálnímu mariánskému kultu. Vlastivědný věstník moravský 60 (2008), č. 3, s. 255–268.
 • CÍSARÍKOVÁ, Klára: Kdo je folklorista. Diskusní příspěvek. In: Blahůšek, Jan – Jančář, Josef (eds.): Etnologie – současnost a terminologické otazníky. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2008, s. 101–104.
 • KAŠPAROVÁ, Klára: Prlov – obec moravského Valašska v pohledu dnešního etnografického výzkumu II. Valašsko, vlastivědná revue 17 (2006), č. 2, s. 7–9.
 • KAŠPAROVÁ, Klára: Prlov – obec moravského Valašska v pohlednu dnešního etnografického výzkumu I. Valašsko, vlastivědná revue 16 (2006), č. 1, s. 18–20.

 

 

seznam publikací

Z publikací Etnologického ústavu