Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES

PhDr. Jiřina KOSÍKOVÁ (* 1952)

tel.: (+420) 532 290 281
e-mail: jirina.kosikova@iach.cz


Vzdělání / Education

 • PhDr. – 1985 – Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [dnes Masarykova univerzita], Brno (dějiny umění) / Faculty of Arts, Jan Evangelista Purkyně University [nowadays Masaryk University], Brno (fine-art history)
 • 1975 – Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [dnes Masarykova univerzita], Brno (etnologie, dějiny umění) / Faculty of Arts, Jan Evangelista Purkyně University [nowadays Masaryk University], Brno (ethnology and fine-art history)

Oblasti zájmu / Research interests

 • vizuální antropologie, videozáznam jako metoda a technika terénního výzkumu, národopisná fotografie a film / visual anthropology, video recording as an ethnological field research method and technique, ethnographic photography and film

Grantové projekty / Research grants

 • Etnokulturní tradice v současné společnosti. Sondy do problému využívání a funkcí hudebního folkloru / Ethnocultural Traditions in the Contemporary Society: Probes into the use and functions of musical folklore (GA AV ČR IAA9058401, 2004–2007) – člen řešitelského týmu / member of the project team
 • Proměny lidové kultury v současnosti – videodokumentace / Modifications of folk culture in the present – video documentation (GA ČR 409/97/1209, 1997–1999) – hlavní řešitel / project leader
 • Češi v Bosně a Hercegovině: Tuzla, Zenica, Sarajevo / Czechs in Bosnia and Herzegovina: Tuzla, Zenica, Sarajevo (GA AV ČR A0058601, 1996–1998) – člen řešitelského týmu / member of the project team
 • Kultura dnešních dětí a mládeže se zvláštním zřetelem k folklorním projevům / Culture of Children and Teenagers of Today – with a Special Regard to Folklore Appearances (GA AV ČR A0058604, 1996–1998) – člen řešitelského týmu / member of the project team
 • Národopisný výzkum české menšiny ve Vídni / Ethnographical research on the Czech minority in Vienna (GA AV ČR A958404, 1994–1995) – člen řešitelského týmu / member of the project team

Členství v odborných společnostech / Membership

 • Česká národopisná společnost / Czech Ethnological Society

Ocenění / Awards

 • 2012 – Cena Národopisné společnosti Slovenska „Etnológ za kamerou“ za film Moje války / My Wars. Věra Fialová (* 1918) na 17. ročníku mezinárodního filmového festivalu ETNOFILM ČADCA 2012
 •  

Publikace v databázi ASEP


VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE / SELECTED BIBLIOGRAPHY

Monografie / Monographs

 • KOSÍKOVÁ, Jiřina: Lidové tance a dětské hry ve filmotéce Etnologického ústavu Akademie věd České republiky v Brně. Filmografie. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 1999.

Kapitoly v monografiích / Chapters in monographs

 • KOSÍKOVÁ, Jiřina: Jak se někteří oblékají. In: Pospíšilová, Jana (ed.): Rajče na útěku. Kapitoly o kultuře a folkloru dnešních dětí a mládeže s ukázkami. Brno: Doplněk, 2003, s. 217–254.
 • KOSÍKOVÁ, Jiřina: O Zelném trhu. In: Sirovátka, Oldřich a kol.: Město pod Špilberkem. O lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně a okolí. Brno: Doplněk, 1993, s. 66–77.

Studie a články / Studies and articles

 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – KOSÍKOVÁ, Jiřina: A chleba maminka před nama zamykala. O životě v nouzové kolonii Na Novém hřbitově. In: Čermáková, Jana et al.: A vůbec… Utajený sborník Mileně Flodrové k 75. narozeninám. Brno: Statutární město Brno – Archiv města Brna, 2010, s. 482–499.
 • KOSÍKOVÁ, Jiřina: Etnolog a kamera – videozáznam jako jedna z metod a technik terénního výzkumu. Národopisná revue 14 (2004), s. 24–30.
 • KOSÍKOVÁ, Jiřina: Videodokumentace na brněnském pracovišti Etnologického ústavu AV ČR. Český lid 87 (2000), s. 249–261.
 • KOSÍKOVÁ, Jiřina: Oděv dnešní mládeže jako výraz generační identity. Folia ethnographica 32 (1998), s. 103–112.
 • KOSÍKOVÁ, Jiřina: Some Notes on the Use of Videorecording as a Kind of Ethnologic Field Research Technique. In: Uherek, Zdeněk (ed.): Ethnic Studies and the Urbanized Space in Social Anthropological Reflections. Prague Occasional Papers in Ethnology, No. 5, 1998, s. 139–143.
 • KOSÍKOVÁ, Jiřina: Vladimír Úlehla a počátky Moravského tanečního a pěveckého sboru. Národopisná revue 8 (1998), s. 173–181.
 • KOSÍKOVÁ, Jiřina – TONCROVÁ, Marta: „Život je služba a láska.“ (Osobnost Věry Holubářové z Brna). In: Hlôšková, Hana – Leščák, Milan (eds.): Žena z pohľadu etnológie. Bratislava: Prebudená pieseň, 1998, s. 69–75.
 • KOSÍKOVÁ, Jiřina: „Číro“, „bomber“ a „martensky“. Jak se dnes oblékají skupiny mládeže. In: Společenství dětí a kultura. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997, s. 145–151.
 • KOSÍKOVÁ, Jiřina – POSPÍŠILOVÁ, Jana – TONCROVÁ, Marta: Česká menšina v Rakousku – do roku 1945. In: Brouček, Stanislav (ed.): Češi v cizině 9. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1996, s. 105–120.
 • KOSÍKOVÁ, Jiřina: „Das letzte Klingeln“ – der letzte Schultag vor dem Abitur in den Brünner Mittelschulen als Gegenstand der volkskundlichen Forschung. In: Beňušková, Zuzana – Salner, Peter (eds.): Stabilität und Wandel in der Großstadt. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 1995, s. 91–94.
 • KOSÍKOVÁ, Jiřina: Von den Leuten auf den Brünner Marktplätzen. In: Pospíšilová, Jana – Altman, Karel (eds.): Leute in der Großstadt. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, 1992, s. 119–124.
 • KOSÍKOVÁ, Jiřina: Dobová fotografie jako pramen studia interiéru dělnického obydlí. Český lid 75 (1988), s. 105–111.

Jiné formy výstupů / Other publication outputs
KOSÍKOVÁ, Jiřina – ZÁBOJ, Aleš: Proměny lidové kultury v současnosti – videodokumentace. Brno: Etnologický ústav AV ČR – pracoviště Brno, 1999.
CD–ROM.

Filmografie / Filmography

 • Stoleté vzpomínky. Jan Nitka (* 1906) / A Hundred Years of Memories. Jan Nitka (* 1906) / 22 min. / česky s anglickými titulky. Námět a spolupráce: Alena Cedidlová; kamera a střih: Petr Baran; scénář a režie: Jiřina Kosíková. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – pracoviště Brno, 2013.
 • Stoleté vzpomínky. Anežka Zatloukalová (* 1908) / A Hundred Years of Memories. Anežka Zatloukalová (* 1908) / 21 min. / česky s anglickými titulky. Námět a spolupráce: Alena Cedidlová; kamera a střih: Petr Baran; scénář a režie: Jiřina Kosíková. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – pracoviště Brno, 2013.
 • Pod tíhou hroznů čas se sklání. Češi a Němci v srbském Banátu / Time Bows Beneath the Burden of the Grapes. The Past, Czechs and Germans in the Serbian Banat / 23 min. / česky s anglickými titulky. Scénář: Michal Pavlásek – Jiřina Kosíková; kamera: Petr Baran – Jiřina Kosíková; střih: Petr Baran; režie: Michal Pavlásek. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2012.
 • Moje války. Věra Fialová (* 1918) / My Wars. Věra Fialová (* 1918) / 26 min. / česky s anglickými titulky. Námět, kamera a režie: Jiřina Kosíková; scénář a střih: Petr Baran. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – pracoviště Brno, 2010.
 • Češko Selo / 13 min. / česká a německá verze. Scénář a kamera: Jiřina Kosíková – Petr Baran; režie: Jiřina Kosíková. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – pracoviště Brno, 2007 a 2009.
 • Daj bože što je dobro / God give us what is good / 26 min. / srbsky s českými a anglickými titulky. Gib, oh Gott, nur das Gute / 20 min. / srbsky s komentářem v němčině. Scénář a kamera: Jiřina Kosíková – Petr Baran; režie: Jiřina Kosíková. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – pracoviště Brno, 2007.

Z publikací Etnologického ústavu