Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES

Mgr. Andrea ZOBAČOVÁ (* 1971)

tel: (+420) 532 290 274
e-mail: andrea.zobacova@iach.cz


Vzdělání / Education

 • Mgr. / M.A. – 1995 – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno (historie a archivnictví) / Faculty of Arts, Masaryk University Brno (history and archival studies)

Oblasti zájmu / Research interests

 • dějiny oboru, osobní fondy, fotografie, moravika, brunensia / history of ethnology, personal collections, photographs, sources to history of Moravia and Brno

Grantové projekty / Research grants

 • Počítačové zpracování osobního fondu a knihovny prof. Oldřicha Sirovátky, DrSc. / Computer Processing of Oldřich Sirovátka Personal Collections and Library (GA AV ČR B0058901, 1999–2000) – hlavní řešitel / project leader

Členství v odborných společnostech / Membership

 • Česká národopisná společnost / Czech Ethnological Society


Publikace v databázi ASEP


VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE / SELECTED BIBLIOGRAPHY

Bibliografie / Bibliographies

 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – ZOBAČOVÁ, Andrea: Antonín Satke. (= Bibliografická příloha Národopisné revue č. 19.) Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2005.

Kapitoly v monografiích

 • ZOBAČOVÁ, Andrea: Dělnictvo, jeho život a kultura v předměstských obcích. In: Fasora, Lukáš – Štěpánek, Václav: Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Brno: Statutární město Brno – Archiv města Brna, 2017, s. 325–343.
 • ZOBAČOVÁ, Andrea: Životní a profesní osud Dagmar Klímové ve světle její pozůstalosti. In: Jiří Woitsch, Adéla Jůnová Macková a kol.: Etnologie v zúženém prostoru. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., 2016, s. 375–385.
 • ZOBAČOVÁ, Andrea: Fotografie jako dokument dětství. In: Pospíšilová, Jana – Altman, Karel (eds.): Děti v Brně. Kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem. Brno: Doplněk, 2015, s. 147–161.

Studie a články / Studies and articles

 • ZOBAČOVÁ, Andrea: Libraries and Documentary Collections of the Institute of Ethnology CAS. In: Uherek, Zdeněk – Pospíšilová, Jana (eds.): Ethnology and musicology at the Institute of Ethnology CAS, v. v. i., 110 years (1905–2015). Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2015, s. 103–117 (společně s B. Gergelovou, V. Škrabalovou a J. Vozkovou).
 • ZOBAČOVÁ, Andrea: K nedožitým devadesátinám Oldřicha Sirovátky. Národopisná revue 25 (2015), s. 330–331.
 • ZOBAČOVÁ, Andrea: „Krista tedy hlásat v národu svém“. Několik poznámek k proměnám cyrilometodějství v 19. století. Slavica litteraria 17 (2014), č. 1, s. 101–113.
 • ZOBAČOVÁ, Andrea: Úřední spisy jako pramen k výzkumu lidového oděvu na západní Moravě. Muzeológia a kultúrne dedičstvo 1 (2013), č. 2, s. 101–115.
 • ZOBAČOVÁ, Andrea: Fotografie, filmy a videozáznamy aneb Jiřina Kosíková mezi jubilanty. Národopisný věstník 29 (71) (2012), č. 1, s. 104–109.
 • ZOBAČOVÁ, Andrea: Znevýhodněné děti ve dnech práce, zábavy a radosti. Na příkladu brněnského Ústavu pro zmrzačelé v meziválečné době. Folia ethnographica 46 (2012), č. 1, s. 81–92.
 • ZOBAČOVÁ, Andrea: Luhačovické Zálesí objektivem Karla Fojtíka. In: Drápala, Daniel (ed.): Antonín Václavík (1891–1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2010, s. 103–112, 199.
 • ZOBAČOVÁ, Andrea: Josef a Vladimír Úlehlovi – mezi pedagogikou, biologií a národopisem. Národopisný věstník 26 (68) (2009), č. 1, s. 135–157.
 • ZOBAČOVÁ, Andrea: S Karlem Fojtíkem po stopách dělnického bydlení v Brně (věnováno dvěma výročím významného etnografa). In: Brno v minulosti a dnes 22 (2009), s. 321–339.
 • ZOBAČOVÁ, Andrea: Oldřich Sirovátka a slovenská folkloristika v 70. a 80. letech 20. století. Etnologické rozpravy 15 (2008), č. 2, s. 90–109.
 • ZOBAČOVÁ, Andrea: František Bartoš, Vladimír Šťastný a časopis Obzor. In: František Bartoš – jazykovědec, pedagog, etnograf. Acta musealia, suplementa 2006, s. 105–115.
 • ZOBAČOVÁ, Andrea: Regionální výzkumy Oldřicha Sirovátky. Národopisný věstník 22 (64) (2005), s. 187–198.
 • ZOBAČOVÁ, Andrea: Sirovátkova pozůstalost pohledem archivářky. In: Pospíšilová, Jana – Krekovičová, Eva (eds.): Od pohádky k fámě. Brno: Etnologický ústav AV ČR; Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2005, s. 126–129.
 • ZOBAČOVÁ, Andrea: Regionální monografie jako výraz sebeidentity včera a dnes. Národopisná revue 14 (2004), s. 67–74.
 • ZOBAČOVÁ, Andrea: Sušilova družina a její korespondence v archivním fondu Benediktini Rajhrad. In: Frolcová, Věra (ed.): František Sušil (1804–1868). Odkaz a inspirace. Praha: Etnologický ústav AV ČR, pracoviště Brno; Rousínov: Město Rousínov, 2004, s. 39–50.
 • ZOBAČOVÁ, Andrea: Beneš Metod Kulda – život a dílo sběratele a vydavatele lidové slovesnosti. In: Drápala, Daniel (ed.): Aktivity duchovních na poli vědy a kultury. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2003, s. 10–18.
 • ZOBAČOVÁ, Andrea: Zpracování pozůstalosti prof. Oldřicha Sirovátky. Národopisný věstník 57–58 (1998–1999), s. 162–164.

Jiné formy výstupů / Other publication outputs

 • Počítačové zpracování osobního fondu a knihovny prof. Oldřicha Sirovátky, DrSc. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2004. CD ROM.

 

Z publikací Etnologického ústavu