Vyhledávání


Výběrové řízení na pozici výzkumný pracovník

do oddělení etnických studií

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č.283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR, výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník v oddělení etnických studií
Požadavky: doktorát v etnologii, sociální antropologii, či blízce příbuzném oboru. Výběrové řízení je otevřené, ale může být dána přednost badatelce/badateli se zaměřením na témata migrace, identity a mobility v současném světě.
Pracovní náplň: úspěšná uchazečka/uchazeč se bude věnovat teoreticky motivovanému a metodologicky promyšlenému etnografickému výzkumu; publikovat v respektovaných vědeckých časopisech a vydavatelstvích; prezentovat na relevantních konferencích v ČR i v zahraničí; aktivně získávat externí výzkumné financování; participovat na aktivitách oddělení jako jsou semináře, workshopy a konference; spolupracovat na výzkumných a publikačních aktivitách v rámci ústavu na národní i mezinárodní úrovni.
Úvazek: 1,0 - místo výkonu práce – Praha. Nabízíme: práci v inovativním prostředí, zaměstnanecké benefity (jazykové kurzy, stravenky, pět týdnů dovolené, možnost ucházet se o služební ubytování v zařízeních Akademie věd).
Přihláška musí obsahovat motivační dopis specifikující i výzkumné a publikační plány uchazečky/uchazeče, strukturované CV včetně osobní bibliografie, kopie relevantních diplomů a osvědčení a doporučující dopis školitele, vedoucího nebo jiné relevantní osoby.
Přihlášku ve formě jednoho PDF souboru zasílejte na adresu office@eu.cas.cz
Uzávěrka přihlášek: 22. 2. 2018.
Pro bližší informace kontaktujte Mgr. Luďka Brože, MPhil., PhD broz@eu.cas.cz

31. 1. 2018

Z publikací Etnologického ústavu