Vyhledávání


Konference "Ballads and Memory"

 31. 8. - 3. 9.

 Etnologický ústav AV ČR zve na prestižní mezinárodní etnomuzikologickou a folkloristickou konferenci „Ballads and Memory“, pořádanou Ballad Commission/Komission für Volksdichtung, Národním muzeem, Ústavem etnologie FF UK a Etnologickým ústavem AV ČR. Konference se koná 31. srpna až 3. září 2018 v Národopisném muzeu v Letohrádku Kinských (Kinského zahrada 98, 150 00 Praha 5). Program konference a abstrakty příspěvků naleznete v přiloženém souboru.

 

27. 8. 2018

Z publikací Etnologického ústavu